Autor: Krzysiek


 • Pamięć w systemie Linux

  Aby sprawdzić obecne użycie pamięci na systemie Linux, możesz skorzystać z kilku różnych poleceń i narzędzi. Oto kilka z nich: To polecenie wyświetli wyniki w formacie łatwym do odczytania przez człowieka (MB/GB). Możesz wcisnąć klawisz q, aby wyjść z programu top. Następnie uruchom htop: Podobnie jak w top, możesz wyjść, naciskając klawisz q. Możesz zakończyć… Continue reading

 • Pamięć java heap

  Aby sprawdzić obecne użycie pamięci Java Heap na systemie Linux, możesz skorzystać z narzędzia jstat. Narzędzie to jest dostarczane wraz z JDK (Java Development Kit). Aby skorzystać z jstat, wykonaj następujące kroki: Gdzie <PID> to identyfikator procesu JVM. Możesz go znaleźć, uruchamiając polecenie jps.Przykładowo, jeśli Twoje PID to 1234, wykonaj: Polecenie jstat z opcją -gc… Continue reading

 • Zmiana statusu na poprzedni

  Aby zmienić status zgłoszeń na poprzedni na podstawie zapytania JQL w Jira Script Runner, możesz użyć następującego kodu w języku Groovy: Powyższy kod pobiera wyniki wyszukiwania dla podanego zapytania JQL, a następnie dla każdego znalezionego zgłoszenia pobiera nazwę bieżącego statusu oraz kategorię tego statusu. Jeśli status nie jest kategorią „nowy” lub „nieokreślony”, to pobiera poprzedni… Continue reading

 • Walidator – czy pole jest uzupełnione

  Oto przykładowy skrypt walidatora w Jirze, który sprawdza, czy pole ma wartość: W tym skrypcie należy zdefiniować nazwę pola, które chcesz sprawdzić (fieldName), a następnie pobrać jego wartość z bieżącej sprawy (issue) za pomocą metody getCustomFieldValue(). Następnie skrypt sprawdza, czy wartość pola jest pusta lub null za pomocą metody isEmpty() i trim(). Jeśli wartość jest… Continue reading

 • Walidator – czy zadanie ma załącznik

  Oto przykładowy skrypt walidatora w Jirze, który sprawdza, czy w bieżącej sprawie (issue) znajduje się załącznik: Skrypt ten pobiera menedżera załączników (attachmentManager) i sprawdza, czy istnieją załączniki w bieżącej sprawie (issue) za pomocą metody getAttachments(). Jeśli lista załączników jest pusta, skrypt zwróci wyjątek InvalidInputException z odpowiednim komunikatem. Możesz zapisać ten skrypt jako walidator w Jirze… Continue reading

 • Walidator – ilość znaków konkretnego pola

  Oto przykładowy skrypt walidatora w Jirze, który sprawdza, czy pole opisu (description) ma co najmniej 50 znaków: Skrypt ten pobiera pole opisu (description) dla bieżącej sprawy (issue) i sprawdza, czy długość tego pola jest większa niż 50. Jeśli długość jest mniejsza, skrypt zwróci wyjątek InvalidInputException z odpowiednim komunikatem. Możesz zapisać ten skrypt jako walidator w… Continue reading

 • Suma wartości pól

  Aby pobrać wartości pól z danego zgłoszenia w Jira za pomocą Script Runner i wykonać sumę tych pól, można użyć metody getValue() z obiektu Issue w celu pobrania wartości pola, a następnie dodać te wartości do siebie. Przykładowy kod w Groovy, który pobiera wartości pól „customfield_10000” i „customfield_10001” z zgłoszenia o kluczu „ABC-123” i wykonuje… Continue reading

 • JQL functions

  Aby utworzyć własne funkcje JQL w Jira, wykonaj poniższe kroki: Przykładowa funkcja JQL w Jira, która zwraca wszystkie problemy, których ostatnia aktualizacja była wykonana przez podanego użytkownika, może wyglądać następująco: W powyższym przykładzie funkcja JQL nazywa się „lastUpdatedByUser” i przyjmuje jeden argument „user”. Funkcja wyszukuje wszystkie problemy, które są filtrowane przez zapytanie „issueFunction lastUpdatedByUser($user)”, a… Continue reading