Walidator – czy zadanie ma załącznik

Oto przykładowy skrypt walidatora w Jirze, który sprawdza, czy w bieżącej sprawie (issue) znajduje się załącznik:

import com.atlassian.jira.component.ComponentAccessor
import com.atlassian.jira.issue.attachment.AttachmentManager

def attachmentManager = ComponentAccessor.getAttachmentManager()
def attachments = attachmentManager.getAttachments(issue)

if (attachments.isEmpty()) {
    throw new InvalidInputException("This issue requires an attachment.")
}

Skrypt ten pobiera menedżera załączników (attachmentManager) i sprawdza, czy istnieją załączniki w bieżącej sprawie (issue) za pomocą metody getAttachments(). Jeśli lista załączników jest pusta, skrypt zwróci wyjątek InvalidInputException z odpowiednim komunikatem. Możesz zapisać ten skrypt jako walidator w Jirze i używać go do sprawdzania, czy w sprawie znajduje się załącznik.