Walidator – ilość znaków konkretnego pola

Oto przykładowy skrypt walidatora w Jirze, który sprawdza, czy pole opisu (description) ma co najmniej 50 znaków:

import com.opensymphony.workflow.InvalidInputException
import com.atlassian.jira.component.ComponentAccessor

def descriptionField = ComponentAccessor.getCustomFieldManager().getCustomFieldObjectByName("Description")

def description = issue.getCustomFieldValue(descriptionField)
if(description?.length() < 50){
    throw new InvalidInputException("Description field must have at least 50 characters.")
}

Skrypt ten pobiera pole opisu (description) dla bieżącej sprawy (issue) i sprawdza, czy długość tego pola jest większa niż 50. Jeśli długość jest mniejsza, skrypt zwróci wyjątek InvalidInputException z odpowiednim komunikatem. Możesz zapisać ten skrypt jako walidator w Jirze i używać go do sprawdzania, czy pole description ma wymaganą długość.