Pamięć w systemie Linux

Aby sprawdzić obecne użycie pamięci na systemie Linux, możesz skorzystać z kilku różnych poleceń i narzędzi. Oto kilka z nich:

 1. free: Polecenie free pozwala na wyświetlenie informacji o dostępnej i zajętej pamięci RAM oraz swap. Uruchom w terminalu:
  free -h

To polecenie wyświetli wyniki w formacie łatwym do odczytania przez człowieka (MB/GB).

 1. top: Polecenie top wyświetla aktualne statystyki dotyczące wykorzystania procesora i pamięci. Po uruchomieniu, znajdziesz informacje o obciążeniu procesora i zużyciu pamięci w górnej części ekranu. Uruchom w terminalu:
  top

Możesz wcisnąć klawisz q, aby wyjść z programu top.

 1. htop: htop to bardziej rozbudowane narzędzie w porównaniu do top. Dostarcza bardziej szczegółowych informacji na temat procesów i zużycia zasobów. Aby zainstalować htop (jeśli jeszcze nie masz go zainstalowanego), uruchom:
  sudo apt install htop  # W przypadku dystrybucji opartych na Debianie

Następnie uruchom htop:

  htop

Podobnie jak w top, możesz wyjść, naciskając klawisz q.

 1. vmstat: Polecenie vmstat pozwala na monitorowanie różnych statystyk systemowych, w tym użycia pamięci. Uruchomienie vmstat bez argumentów spowoduje wyświetlenie aktualnych statystyk co sekundę.
  vmstat

Możesz zakończyć vmstat, naciskając Ctrl+C.

 1. /proc/meminfo: Możesz również odczytać informacje o pamięci bezpośrednio z pliku /proc/meminfo. Można to zrobić, otwierając ten plik w czytniku tekstu lub korzystając z polecenia cat:
  cat /proc/meminfo

Ten plik zawiera szczegółowe informacje na temat pamięci, w tym dostępną, używaną i wolną pamięć.

Korzystając z tych poleceń i narzędzi, będziesz w stanie monitorować i analizować użycie pamięci na Twoim systemie Linux.