Walidator – czy pole jest uzupełnione

Oto przykładowy skrypt walidatora w Jirze, który sprawdza, czy pole ma wartość:

import com.opensymphony.workflow.InvalidInputException

def fieldName = "Nazwa pola" // podaj nazwę pola
def fieldValue = issue.getCustomFieldValue(issue.getCustomFieldByName(fieldName))

if (fieldValue == null || fieldValue.toString().trim().isEmpty()) {
    throw new InvalidInputException("Pole " + fieldName + " jest wymagane.")
}

W tym skrypcie należy zdefiniować nazwę pola, które chcesz sprawdzić (fieldName), a następnie pobrać jego wartość z bieżącej sprawy (issue) za pomocą metody getCustomFieldValue(). Następnie skrypt sprawdza, czy wartość pola jest pusta lub null za pomocą metody isEmpty() i trim(). Jeśli wartość jest pusta lub null, skrypt zwróci wyjątek InvalidInputException z odpowiednim komunikatem. Możesz zapisać ten skrypt jako walidator w Jirze i używać go do sprawdzania, czy pole jest wypełnione.

Oto przykładowy skrypt walidatora w Jirze, który sprawdza, czy pole ma wartość. W tym przypadku nazwę pola wybieramy z listy dostępnych pól w projekcie:

import com.opensymphony.workflow.InvalidInputException
import com.atlassian.jira.component.ComponentAccessor

def customFieldManager = ComponentAccessor.getCustomFieldManager()
def field = customFieldManager.getCustomFieldObjectByName("Nazwa pola") // podaj nazwę pola
def fieldValue = issue.getCustomFieldValue(field)

if (fieldValue == null || fieldValue.toString().trim().isEmpty()) {
    throw new InvalidInputException("Pole " + field.name + " jest wymagane.")
}

W tym skrypcie używamy menedżera pól niestandardowych (customFieldManager), aby pobrać obiekt pola o nazwie „Nazwa pola” (podaj właściwą nazwę pola). Następnie pobieramy wartość pola z bieżącej sprawy (issue) za pomocą metody getCustomFieldValue(). Skrypt sprawdza, czy wartość pola jest pusta lub null za pomocą metod isEmpty() i trim(). Jeśli wartość jest pusta lub null, skrypt zwróci wyjątek InvalidInputException z odpowiednim komunikatem, zawierającym nazwę pola. Możesz zapisać ten skrypt jako walidator w Jirze i używać go do sprawdzania, czy pole ma wartość.