Tag: Linux


  • Pamięć w systemie Linux

    Aby sprawdzić obecne użycie pamięci na systemie Linux, możesz skorzystać z kilku różnych poleceń i narzędzi. Oto kilka z nich: To polecenie wyświetli wyniki w formacie łatwym do odczytania przez człowieka (MB/GB). Możesz wcisnąć klawisz q, aby wyjść z programu top. Następnie uruchom htop: Podobnie jak w top, możesz wyjść, naciskając klawisz q. Możesz zakończyć… Continue reading

  • Pamięć java heap

    Aby sprawdzić obecne użycie pamięci Java Heap na systemie Linux, możesz skorzystać z narzędzia jstat. Narzędzie to jest dostarczane wraz z JDK (Java Development Kit). Aby skorzystać z jstat, wykonaj następujące kroki: Gdzie <PID> to identyfikator procesu JVM. Możesz go znaleźć, uruchamiając polecenie jps.Przykładowo, jeśli Twoje PID to 1234, wykonaj: Polecenie jstat z opcją -gc… Continue reading