Skotnicki.it

Tag: jira

  • Zmiana statusu na poprzedni

    Aby zmienić status zgłoszeń na poprzedni na podstawie zapytania JQL w Jira Script Runner, możesz użyć następującego kodu w języku Groovy: Powyższy kod pobiera wyniki wyszukiwania dla podanego zapytania JQL, a następnie dla każdego znalezionego zgłoszenia pobiera nazwę bieżącego statusu oraz kategorię tego statusu. Jeśli status nie jest kategorią “nowy” lub “nieokreślony”, to pobiera poprzedni […]