Skotnicki.it

Category: Jira

  • Walidator – czy pole jest uzupełnione

    Oto przykładowy skrypt walidatora w Jirze, który sprawdza, czy pole ma wartość: W tym skrypcie należy zdefiniować nazwę pola, które chcesz sprawdzić (fieldName), a następnie pobrać jego wartość z bieżącej sprawy (issue) za pomocą metody getCustomFieldValue(). Następnie skrypt sprawdza, czy wartość pola jest pusta lub null za pomocą metody isEmpty() i trim(). Jeśli wartość jest […]

  • Walidator – czy zadanie ma załącznik

    Oto przykładowy skrypt walidatora w Jirze, który sprawdza, czy w bieżącej sprawie (issue) znajduje się załącznik: Skrypt ten pobiera menedżera załączników (attachmentManager) i sprawdza, czy istnieją załączniki w bieżącej sprawie (issue) za pomocą metody getAttachments(). Jeśli lista załączników jest pusta, skrypt zwróci wyjątek InvalidInputException z odpowiednim komunikatem. Możesz zapisać ten skrypt jako walidator w Jirze […]

  • Walidator – ilość znaków konkretnego pola

    Oto przykładowy skrypt walidatora w Jirze, który sprawdza, czy pole opisu (description) ma co najmniej 50 znaków: Skrypt ten pobiera pole opisu (description) dla bieżącej sprawy (issue) i sprawdza, czy długość tego pola jest większa niż 50. Jeśli długość jest mniejsza, skrypt zwróci wyjątek InvalidInputException z odpowiednim komunikatem. Możesz zapisać ten skrypt jako walidator w […]