Skotnicki.it

Author: admin

  • Zmiana statusu na poprzedni

    Aby zmienić status zgłoszeń na poprzedni na podstawie zapytania JQL w Jira Script Runner, możesz użyć następującego kodu w języku Groovy: Powyższy kod pobiera wyniki wyszukiwania dla podanego zapytania JQL, a następnie dla każdego znalezionego zgłoszenia pobiera nazwę bieżącego statusu oraz kategorię tego statusu. Jeśli status nie jest kategorią “nowy” lub “nieokreślony”, to pobiera poprzedni […]

  • Walidator – czy pole jest uzupełnione

    Oto przykładowy skrypt walidatora w Jirze, który sprawdza, czy pole ma wartość: W tym skrypcie należy zdefiniować nazwę pola, które chcesz sprawdzić (fieldName), a następnie pobrać jego wartość z bieżącej sprawy (issue) za pomocą metody getCustomFieldValue(). Następnie skrypt sprawdza, czy wartość pola jest pusta lub null za pomocą metody isEmpty() i trim(). Jeśli wartość jest […]

  • Walidator – czy zadanie ma załącznik

    Oto przykładowy skrypt walidatora w Jirze, który sprawdza, czy w bieżącej sprawie (issue) znajduje się załącznik: Skrypt ten pobiera menedżera załączników (attachmentManager) i sprawdza, czy istnieją załączniki w bieżącej sprawie (issue) za pomocą metody getAttachments(). Jeśli lista załączników jest pusta, skrypt zwróci wyjątek InvalidInputException z odpowiednim komunikatem. Możesz zapisać ten skrypt jako walidator w Jirze […]